Huisregels Zwembad De Krommerijn

Bij betreden van Zwembad De Krommerijn conformeert u zich aan deze huisregels. Het
niet naleven van één of meerdere huisregels kan leiden tot verwijdering uit of ontzegging van de toegang tot zwembad De Krommerijn.

Algemeen

 • Bij betreden van Zwembad De Krommerijn conformeert u zich aan deze huisregels. Het
  niet naleven van één of meerdere huisregels kan leiden tot verwijdering uit of ontzegging van de toegang tot Zwembad De Krommerijn.
 • De aanwijzingen op de borden en van vrijwilligers van de stichting dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient achterwege te blijven. Bij het plegen van diefstal dan wel agressief en/of onzedelijk gedrag wordt de politie gewaarschuwd.
 • De stichting is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van uw eigendommen in en om het zwembad.
 • Het maken van foto’s en/of video-opnamen is verboden. Het zwembad kan voor bepaalde aangelegenheden een collectieve ontheffing op dit verbod geven.
 • Iedereen vanaf 12 jaar heeft een legitimatieplicht en kan naar het legitimatiebewijs gevraagd worden. Zonder geldig legitimatiebewijs behouden wij ons het recht voor u de toegang tot het zwembad te ontzeggen.
 • Personen of groepen waarvan blijkt dat zij de orde of rust verstoren kan, zonder opgaaf van reden, de toegang tot en het verblijf in het zwembad (inclusief het clubhuis) worden ontzegd.
 • Huisdieren hebben geen toegang.
 • Binnen het zwembadcomplex is roken verboden.
 • Het meenemen en consumeren van drugs is verboden. Het meenemen en consumeren van alcohol is verboden, met uitzondering van de ruimtes (zoals clubruimte of bar) waarconsumeren hiervan uitdrukkelijk is toegestaan.
 • Gevonden voorwerpen dienen bij de receptie te worden afgegeven of bij de dienstdoende vrijwilliger van de stichting in geval van afwezigheid van de receptiemedewerker.
 • Het is niet toegestaan om kleding in de wisselcabines te laten hangen. De kleding dient te worden opgehangen aan de kledinghaken in de kleedkamers of te worden opgeborgen in de aanwezige lockers.
 • Wanneer bij een open dak de weersomstandigheden het vereisen, bijvoorbeeld in geval van onweer, moeten de bezoekers, indien van toepassing, het water verlaten. Dit geeft geen recht op restitutie van het abonnement.
 • Indien aanwezig dienen ouders/begeleiders tijdens zwemlessen te wachten in de daarvoor bestemde wachtruimte(n).
 • Men dient het water uiterlijk op de eindtijd van de betreffende activiteit te verlaten. Dit houdt in dat alle gebruikte materialen tijdens deze activiteiten zijn opgeruimd.
 • Het aan- en uitkleden vindt uitsluitend plaats in kleedcabines en kleedkamers.
 • Het gelijktijdig door meer dan één persoon gebruik maken van een kleedhokje of toilet is niet toegestaan.

Veiligheid

 • Rennen binnen het zwembadcomplex is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om te duiken in het zwembad anders dan op plaatsen waar dit staat aangegeven of op de aanwezige startblokken.
 • Het is niet toegestaan breekbare en/of gevaarlijke voorwerpen, zoals glas- en aardewerk, mee te nemen naar het zwembad, de tribune en de garderobe.
 • Kinderen zonder zwemdiploma hebben alleen toegang tot het zwembadcomplex onder begeleiding van een bezoeker van 21 jaar of ouder, waarbij de bezoeker maximaal twee kinderen zonder zwemdiploma onder toezicht heeft.
 • Voor kinderen zonder zwemdiploma zijn zwemvleugels verplicht, ongeacht andere hulp- en/of drijfmiddelen.
 • De nooduitgangen dienen altijd vrij te worden gehouden.
 • Er wordt gezwommen in de lengterichting van het zwembad.
 • Indien in het zwembad tegelijkertijd verschillende activiteiten plaatsvinden, bijvoorbeeld banenzwemmen door de stichting en een activiteit van een huurder, geldt dat voor iedere activiteit voldoende toezicht dient te zijn. Elke activiteit heeft dus een ‘eigen’ toezichthouder.
 • Een activiteit kan pas starten als de betreffende toezichthouder aanwezig is. Tot die tijd mag er niemand van de betreffende activiteit het water in.

Hygiëne

 • Kleding, anders dan badkleding, is niet toegestaan bij het zwemmen in het zwembad.
 • Douchen voor het betreden van het zwemwater is verplicht.
 • De zwemzalen, douches en toiletten mogen niet worden betreden met buitenslippers of schoenen.
 • In het hele zwembad, met uitzondering van de wachtruimten en de horeca, is het nuttigen van etenswaren verboden.
 • Personen met huidontstekingen, open wonden of besmettelijke ziekten worden niet toegelaten.
 • Papier en ander afval dient in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd.