Protocol Verantwoord Zwemmen voor trimzwemmen zomer 2021 in Zwembad De Krommerijn

In verband met het in omloop zijnde COVID-19 virus, volgen wij het Protocol Verantwoord Zwemmen dat is opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembadbranche.

Tijdens het trimwemmen moet ook in het water zoveel mogelijk 1,5 meter afstand worden gehouden, maar inhalen en passeren is wel toegestaan. Na de activiteit of bij pauzes, instructies, etc. moeten de afstandsregels weer in acht worden genomen.

In de overdekte ruimtes van het zwembad geldt, conform de landelijke richtlijn voor publieke ruimtes, voor iedere bezoeker ouder dan 12 jaar een plicht een niet-medisch mondkapje te dragen.

Onderstaand volgen in detail de regels die gelden in en om het zwembad. Kort samengevat zijn deze:

 • Kom niet zwemmen als je COVID-19 gerelateerde klachten hebt;
 • Volg de algemeen aanbevolen hygiëne maatregelen;
 • Houd je aan het 1,5 meter afstandsprotocol;
 • Volg de routing en de aanwijzingen van de medewerkers.

Algemene veiligheid en hygiëneregels

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals:
  • neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek zwembad;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.

In alle overdekte ruimten in en rond het zwembad is het dragen van een mondkapje verplicht voor personen ouder dan 12 jaar:

 • Vanaf de kleedruimte in de richting van het zwembassin (betreden van natte ruimte) geldt:
  • geen mondkapjesplicht voor zwemmers;
  • wel een mondkapjesplicht voor niet-zwemmers;
 •  De mondkapjesplicht geldt altijd, tenzij er:
  • actief wordt gesport (ook op de kant);
  • (zwem)les, training of instructie wordt gegeven en een mondkapje het geven van de les, training of instructie teveel belemmert. Vooraf, tussendoor en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.
  • Toezichthouders dienen altijd een mondkapje te dragen.

Overige regels in en om het zwembad

 • Doe thuis je zwemkleding aan. Kleedkamers zijn alleen open voor aankleden.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers op. Door omstandigheden of nieuwe inzichten kunnen deze mogelijk afwijken van dit protocol;
 • Houd je in en om het zwembad aan het afstandsprotocol. Door het creëren van looproutes etc. hebben wij hiervoor de voorwaarden geschapen, maar het blijft de verantwoordelijkheid van de zwemmer om zich hieraan te houden en rekening te houden met andere zwemmers, medewerkers en bezoekers;
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst (station naast tweede schuifdeur);
 • In het zwembad is met pijlen en diagrammen de routing aangegeven. Neem hier kennis van.
 • Volg de looproute in de hal naar de receptie en scan je toegangspas;
 • Daarna naar de zwemzaal via de deur in de hal;
 • Geen straatschoeisel in de zwemzaal;
 • Looprichting met de klok mee;
 • Omkleden op aangegeven plekken;
 • Verlaat direct na het zwemmen de zwemzaal;
 • Omkleden in de kleedruimtes: alle groeps- (maximaal 6 zwemmers) en individuele kleedruimtes zijn open;
 • Verlaat de kleedruimte zo spoedig mogelijk via de met pijlen aangegeven looproute;
 • Verlaat het complex buitenom via de gele draaideur.

  Versie 2.0 – ingangsdatum 5 juni 2021