Protocol Verantwoord Zwemmen in Zwembad De Krommerijn

In verband met het in omloop zijnde COVID-19 virus, volgen wij het Protocol Verantwoord Zwemmen dat is opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembadbranche.

Algemene veiligheid en hygiëneregels voor iedereen in en rond het zwembadcomplex

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek zwembad;
  • Schud geen handen;
  • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht..

Volg verder altijd de aanwijzingen van de medewerkers van de het zwembad op.