Protocol Verantwoord Zwemmen voor banenzwemmers in Zwembad De Krommerijn

In verband met het in omloop zijnde COVID-19 virus, volgen wij het Protocol Verantwoord Zwemmen dat is opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembadbranche.

Voor het banen-trimzwemmen is nodig om te reserveren. Er wordt gezwommen met maximaal 30 zwemmers in tijdsblokken van 45 minuten.

Tijdens het banen-trimwemmen moet ook in het water 1,5 meter afstand worden gehouden.

Ofschoon het in ons zwembad goed mogelijk is om voldoende afstand te bewaren, geldt conform de landelijke richtlijn voor publieke ruimtes, voor iedere zwemmer een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen, met name in de hal en de kleedkamers. Als het bad open is voor publiek zullen ook onze medewerkers in de hal en de kleedkamers mondkapjes dragen. Omdat zeker in de zwemzaal voldoende ruimte is om afstand te bewaren zal ons personeel daar in principe geen mondkapje dragen, mede omdat het continu dragen van een mondkapje hun hindert in het uitoefenen van hun functie. Overigens mag het dragen van mondkapjes zowel voor het personeel als de zwemmers nooit een excuus zijn om zich niet aan het afstandsprotocol te houden.

Onderstaand volgen in detail de regels die gelden in en om het zwembad. Kort samengevat zijn deze:

 • Kom niet zwemmen als je COVID-19 gerelateerde klachten hebt;
 • Volg de algemeen aanbevolen hygiëne maatregelen;
 • Houd je aan het 1,5 meter afstandsprotocol;
 • Volg de routing en de aanwijzingen van de medewerkers.

Algemene veiligheid en hygiëneregels

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Houd (buiten het water) 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.

Overige regels in en om het zwembad

 • Doe thuis je zwemkleding aan. Kleedkamers zij alleen open voor aankleden.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers op. Door omstandigheden of nieuwe inzichten kunnen deze mogelijk afwijken van dit protocol;
 • Houd je in en om het zwembad aan het afstandsprotocol. Door het creëren van looproutes etc. hebben wij hiervoor de voorwaarden geschapen, maar het blijft de verantwoordelijkheid van de zwemmer om zich hieraan te houden en rekening te houden met andere zwemmers, medewerkers en bezoekers;
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst (station naast tweede schuifdeur);
 • In het zwembad is met pijlen en diagrammen de routing aangegeven. Neem hier kennis van.
 • Volg de looproute in de hal naar de receptie en scan je toegangspas
 • Daarna naar de zwemzaal via de deur in de hal;
 • Geen straatschoeisel in de zwemzaal;
 • Looprichting met de klok mee;
 • Omkleden op aangegeven plekken;
 • Uiterlijk 5 minuten voor het einde van het tijdsblok het water verlaten;
 • Verlaat direct na het zwemmen de zwemzaal;
 • De douches zijn gesloten;
 • Omkleden in de individuele kleedruimtes;
 • Verlaat de kleedruimte zo spoedig mogelijk via de met pijlen aangegeven looproute;
 • Verlaat het complex buitenom via de gele draaideur.